W dniu 13 listopada 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Polskiego Winterthur. Wybrano nowy zarząd i omówiono działalność TPW w roku 2020. Protokół z zebrania zostanie wysłany do członków TPW drogą mailową.