Polenverein

06.08.2009

Korzyści

Członkowie Towarzystwa Polskiego Winterthur są związani z życiem kulturalnym Polek i Polaków w Szwajcarii. Są informowani o wydarzeniach kulturalnych i socjalnych i maja możliwość kształtować je, np. spotkania autorskie, koncerty, wycieczki i inne. Na wszystkie uroczystości i wydarzenia, które organizuje TPW, otrzymują – w zależności od ustaleń – obniżkę lub zwolnienie z kosztów za wstęp czy kosztów za udział.
Mitgliederbeiträge:
Jahresbeitrag: 25sFr/Einzelmitglied, 40sFr/Familie.

Bankverbindung:
Polenverein Winterthur
8400 Winterthur

Postfinance
Konto 90-124521-3
IBAN: CH04 0900 0000 9012 4521 3