Loading...

LINKI

Ambasada RP w Bernie  www.berno.msz.gov.pl

Czasopismo "Nasza Gazetka”  www.nasza-gazetka.com

Polonijny Zespół Pieśni i Tańca Piast www.piast.ch

Polonijny Zespół Tańca LASOWIACY www.lasowiacy.ch

Polacy w Szwajcarii www.forum.polacy.ch

Polska Misja Katolicka w Szwajcarii www.polskamisja.ch

Polskie Czasopismo w Szwajcarii: 1Magazin  www.1magazin.ch

Polnisch-Schweizerische Vereinigung Ostschweiz  www.polenschweiz.ch

Muzeum Polskie w Rapperswilu  www.polenmuseum.ch

Stowarzyszenie Polskie w Genewie  www.polonia-genewa.ch

Stowarzyszenie Polskie w Lozannie  www.ch-apl.org

Teatro Panoptikum w Winterthur  www.teatro-panoptikum.ch

Szkoła Polska w Zurychu  www.szkola.ch

Centrum Spotkań i Modlitwy: www.centrum-sim.ch

Kabaret Trzy Na Stu: www.trzynastu.ch

Klub Polski w Bernie: www.klubpolski.ch

Towarzystwo Polskie w Zürichu: www.polenverein-ch-tpz.org

 

NEWSLETTER

DODAJ MÓJ ADRES DO LISTY MAILINGOWEJ >>>

Uczestnicy spotkań organizowanych przez TPW, zgłaszając swoje uczestnictwo (przychodząc na spotkanie), automatycznie wyrażają zgodę na zamieszczanie przez organizatora ich wizerunku oraz osób nieletnich pozostających pod ich opieką, na stronie Towarzystwa Polenverein Winterthur w zakładce „archiwum wydarzeń”.

 

 

W przypadku braku zgody na zamieszczanie zdjęć na stronie www.polenverein.ch uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia danej informacji organizatorowi w formie pisemnej lub mailowo na adres odpowiadający danemu wydarzeniu.

© 2021 |  P O L E N V E R E I N   W I N T E R T H U R

P O L E N V E R E I N  W I N T E R T H U R

TOWARZYSTWO POLSKIE WINTERTHUR

 

CH-6343 ROTKREUZ

 

INFO@POLENVEREIN.CH

 

 

POSTFINANCE

KONTO 90-124521-3

IBAN: CH 0409000000901245213

Design by Aurea Design Agency